FAQ

  • Facebook
  • Instagram

Tilbyr dere billettrefusjon dersom arrangementet blir avlyst på grunn av Covid-19 ?

Ja, vil tilbyr refusjon av kjøpte billetter eksklusive Ticketmaster sine billettgebyrer, dersom arrangementet i sin helhet blir avlyst på grunn av Covid-19. Refusjon av billettene gjennomføres ikke senere enn 60 dager etter arrangementets dato.

 

V/BES forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte enkeltkonserter og arrangementer. Slike endringer gir ikke rett til refusjon av billetten. Ved avlysning av hele Beach Party, som ikke skyldes force majeure, refunderes billetten, men ikke senere enn 60 dager etter arrangements dato. Refusjonen omfatter ikke avgifter. V/BES er ikke ansvarlig for mangler, endringer eller avlysninger grunnet force majeure eller force majeure-liknende hendelser, det vil si hendelser som vi ved salgstidspunktet ikke har hatt mulighet til å forutse, unngå eller avverge (for eksempel avtalebrudd, streik, epidemier, ekstremvær eller naturkatastrofer). Dette innebærer at V/BES ikke har erstatningsansvar for økonomisk tap som oppstår som følge av force majeure-hendelsen.

Hvordan blir sikkerhet ivaretatt og spesielt i forhold til Covid-19 ?

Vi følger alle gjeldende lover og regler som myndighetene setter til enhver tid, slik at alle skal føle seg trygge og ivaretatt. 

 

Vi har et eget helseberedskapsteam, Medic Sør AS på festivalområde som vil håndtere alle mulige situasjoner som kan oppstå før, under og etter beach party. Medic Sør AS vil også samarbeide nært med Bærum Sykehus ved behov.

 

I tillegg har vi et sikkerhetsselskap, Pro Sec Security AS, på  Beach Party området som ivaretar alle sin sikkerhet før, under og etter beach party. Vi samarbeider også med Politi og Brannvesen for å styrke beredskapen ved eventuelle situasjoner.

 

Medic Sør AS og Prosec Security AS har spesialisert seg på arrangementer og har derfor den nødvendige erfaringen og kompetansen som er ønsket. 

Må man ha Korona pass for å delta på festivalen ?

Vi følger, som nevnt, alle lover og regler som myndighetene setter:

 

For å delta på V/BES Beachparty må du kunne fremvise grønt koronasertifikat. Dette får du enten ved å være vaksinert, ha gjennomgått covid-19 sykdommen i løpet av de siste 6 mnd. eller ved å teste deg tidligst 24 timer før ankomst. Vårt helseberedskapsteam, Medic Sør AS vil gjennomføre gratis hurtigtest ved inngangen til beach party. Det kan være en fordel å teste seg i forkant for å slippe eventuelt kø. Dette bestemmer man selv.

Når kan man bytte billett til armbånd ?

Alle typer billetter må byttes inn i armbånd. Dette gjør du  ved innslipp på beach party området på Kadettangen:
 

 

Innslipp

  • Lørdag 21. august kl. 14.30 – 22.00 

Du må møte personlig med gyldig ID for å bytte til armbånd. Armbåndet må være på armen til en hver tid. Om man skal bytte inn flere enn en billett, må de som skal ha de andre billettene være tilstede.

Vi sjekker ID samt at armbånd skal settes på riktig person.

Hva er aldersgrensen for å kunne delta på Beachparty ?

Aldersgrense er:

  • 20 år for VIP billetter

  • 18 år for ordinære billetter

Barn under 18 år får dessverre ikke komme med foresatte

Legitimasjon ved inngangen er obligatorisk

Beach party aksepterer følgende ID:

- Postens ID-kort, bankkort, pass, førerkort og europeisk ID-kort

- V/BES står fritt til å nekte personer adgang eller bortvise personer ved mistanke om bruk av falsk legitimasjon

Hva er inkludert i VIP-billettene ?

VIP-billettene inkluderer egen bar med alle rettigheter, eget kjøkken, egen inngang og toaletter.

Hvilke mat og drikke fasiliteter har dere ?

Vi har to mat og drikke områder*:

VIP-loungen har egen mat/drikke servering. Her tilbyr vi full-sortiment bar og mulighet for et smakfullt måltid.

Det blir et variert tilbud av både mat og drikke konsepter inne på Beachpary området.

*Med forbehold om eventuelle endringer  

Hva er adressen og når slipper man inn på Beachparty området ?

Adr: Kadettangen, Sandvika Bærum kommune

Tid: Innslipp er kl.14:30 - 22:00, lørdag 21. august

Det er enkelt og raskt å komme seg til Kadettangen med tog (14 min. fra Oslo sentrum), buss, sykkel og gange for de som bor i nærheten

Hvem kan jeg kontakte ved behov ?

Administrasjon:

Trym Fagerhaug: trym@greatvibes.no

Rune Flatla Haug: rune@greatvibes.no

Er det tilrettelagt for funksjonshemmede ?

Området er tilrettelagt for rullestol-brukere med hellelagt trasè fra inngang til scenene og toaletter. Våre vakter og frivillige vil kunne hjelpe dere.

Hvordan ivaretas miljø & bærekraft ?

V/BES har som mål å være et miljøvennlig Beachparty, så langt det lar seg gjøre. Vi benytter blant annet faststrøm i stedet for på forurensende aggregater, vi tilrettelegger for at publikum kan håndtere det man kaster på en forsvarlig måte og vi oppfordrer alle til å benytte seg av kollektivtrafikk, sykkel eller å gå til og fra festivalen.

Vbes_Logo_Hjerte_Vertikal_P176C.png